I. Trường hợp Cá nhân là Việt Kiều (Định cư ở nước ngoài còn quốc tịch VN)

1. Hợp đồng mua bán nhà (từ đầu đến cuối) + phụ luc hợp đồng (nếu có) - 01 photo/loại
2. Passport Việt Nam còn hiệu lực (hoặc Passport nước ngoài có đóng dấu cho phép nhập cảnh + Giấy chứng nhận còn quốc tịch VN) - 03 sao y/loại
3. Sổ đăng ký tạm trú tại VN/ Xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương do cơ quan cấp phường nơi cư trú cấp - 03 sao y
4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc: Giấy đăng ký kết hôn + Giấy tờ của vợ/ chồng (CMND/ Passport, Hộ khẩu/ thẻ tạm trú, nếu lập bằng tiếng nước ngoài phải được hợp thức hoá lãnh sự và được dịch sang tiếng Việt) - 3 sao y / loai
Nếu có nguyện vọng đứng tên một mình: Cam kết tài sản riêng có xác nhận chữ ký tại Phòng Công chứng hoặc UBND Phường - 03 sao y
5. Giấy Ủy quyền để Công ty PMH thay mặt ký tên trên các Đơn xin cấp GCN và bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà (PCC Tân Thuận/ PCC. Bùi Thị Xuân) - 1 bản chính

II. Trường hợp Cá nhân là Việt Kiều (Định cư ở nước ngoài không còn quốc tịch VN)

1. Hợp đồng mua bán nhà (từ đầu đến cuối) + phụ luc hợp đồng (nếu có) 01 photo/loại
2. Passport còn hiệu lực, có đóng dấu cho phép nhập cảnh vào VN + Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền VN cấp - 03 sao y/loại
3. Thẻ tạm trú còn thời hạn hoặc Sổ đăng ký tạm trú tại VN / Xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương do cơ quan cấp phường nơi cư trú cấp - 03 sao y
4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc: Giấy đăng ký kết hôn + Giấy tờ của vợ/chồng (CMND/ Passport, Hộ khẩu/ thẻ tạm trú ) Nếu lập bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt - 03 sao y/loại
Nếu có nguyện vọng đứng tên một mình: Cam kết tài sản riêng có xác nhận chữ ký tại Phòng Công chứng hoặc UBND Phường - 03 sao y
5. Giấy Ủy quyền để Công ty PMH thay mặt ký tên trên các Đơn xin cấp GCN và bản vẽ sơ đồ hiệntrạng nhà (PCC Tân Thuận/ PCC. Bùi Thị Xuân) - 1 bản chính

III. Trường hợp Cá nhân là người Nước Ngoài

1. Hợp đồng mua bán nhà từ đầu đến cuối + phụ luc hợp đồng (nếu có) - 01 photo/loại
2. Passport còn hiệu lực và có đóng dấu nhập cảnh vào VN - 03 sao y/loại
3. Thẻ tạm trú còn thời hạn - 03 sao y
4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc: Giấy đăng ký kết hôn + giấy tờ của vợ/chồng (CMND/ Passport, Hộ khẩu/ thẻ tạm trú ) Nếu lập bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt - 03 sao y/loại
5. Quyết định bổ nhiệm công tác hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Hợp đồng lao động 03 sao y
Nếu có nguyện vọng đứng tên một mình: Cam kết tài sản riêng có xác nhận chữ ký tại Phòng Công chứng hoặc UBND Phường - 03 sao y
6. Giấy Ủy quyền để Công ty PMH thay mặt ký tên trên các Đơn xin cấp GCN và bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà (PCC Tân Thuận/ PCC. Bùi Thị Xuân) - 1 bản chính

IV. Trường hợp Công ty (Pháp nhân) Nước Ngoài

1. Hợp đồng mua bán nhà từ đầu đến cuối + phụ luc hợp đồng (nếu có) 01 photo/loại
2. Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư 03 sao y
3. CMND hoặc Passport + Hộ khẩu hoặc thẻ tạm trú của người đại diện theo pháp luật 01 sao y/loại
4. Giấy Ủy quyền để Công ty PMH thay mặt ký tên trên các Đơn xin cấp GCN và bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà (PCC Tân Thuận/ PCC. Bùi Thị Xuân) 1 bản chính
Trường hợp Công ty không có chức năng kinh doanh BĐS: Văn bản xác nhận mua căn nhà/căn hộ để bố trí làm nhà ở cho nhân viên 1 bản chính

 

Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở đối với Việt Kiều – Người Nước Ngoài
5/ 5